Cauta in site


Cercetare accidente cu I.T.M.

      Cercetarea accidentelor de munca cu ITM (incapacitate temporara de munca) in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2008, aprobate prin HG 1425/2006, cu modificarile ulterioare:
-intocmire dosar de cercetare
-intocmire formular de inregistrare a accidentului de munca
-intocmire formular de finalizare a incapacitatii temporare de munca 
 
          Cercetarea este efectuata de personal abilitat, cu vechime in domeniul securitatii si sanatatii in munca, studii postuniversitare in domeniu.
     
                 LINK-uri RECIPROCE